Bài viết | Tháng Năm, 2016

7582-1649625

Công dụng của máy trợ giảng Best Audio B-110

Máy trợ giảng Best Audio B-110 là thiết bị có nhiều ưu điểm nổi trội so với các sản phẩm cùng loại. Sản phẩm trợ giảng này là một phương tiện hữu ích hỗ trợ giáo viên trong công tác giảng dạy ở giảng đường nơi lớp học từ 30-70 học viên, ngoài ra sản phẩm […]

Sản phẩm của MaxBuy.